Lāčplēsis

Varoņa atgriešanās
Klausieties, ļaudis, stāstu par neparastu stiprinieku.

Skaistā vieta dzima zēns, kuram lemts bija kļūt par varoni. Runā, ka zēna māte bija lācene. Stiprs un drosmīgs būdams, viņš glāba savu tēvu Lielvārdi no lāča nagiem- tā viņš tika iesaukts par Lāčplēsi. Pagāja laiks un pienāca brīdis, kad, kā katram vīram, bija jāstājas savas tautas aizstāvībā...
Lāčplēsis
Galvenais varonis.
Tam piemīt neredzēta drosme un spēks. Viņu atraduši dziļā mežā, vēl pavisam mazu. Tur to izauklējusi mežonīga lācene, kuras spēks ar tās pienu tagad Lāčplēša asinīs un ausīs ieslēgts.
Latviešu tautas spēka un drosmes iemiesojums.
Laimdota
Lāčplēša mīļotā.
Uzticības simbols.
Viedā Burtnieka meita. Viltus dēļ nonākusi svešienē, tā paliek uzticīga savam mīļotajam, tautai un dieviem .
Spīdala
Ragana un burve. Tumšo spēku varā. Taču ar laiku, Lāčplēša drošsirdības un labestības ievesmota, pāriet gaišo spēku pusē. Simbolizē tautas gara spēku.
Melnais Bruņinieks
Tēls, kas simbolizē svešzemju iekarotājus un tumšos spēkus.
Stāsta beigās to sagaida izšķiroša cīņa ar Lāčplēsi.
Par projektu
Šodiena mums likusi priekšā daudz izaicinājumu. Viens no galvenajiem - jautājums par to, kā iedvesmojot un sniedzot pozitīvu piemēru, audzināt nākošās paaudzes. Bieži šo uzdevumu palīdz realizēt tautas varoņi, kuru veikums un sasniegumi māca un iedvesmo, radot varonīgas un veiksmīgas personības reālajā dzīvē.


Pasaule ir varoņu pilna! - Katram tautai un zemei tie ir savi. Tā ir vēstures daļa, kas atspoguļo tautas garu. Kā likums, mūs iedvesmo tieši tie tēli, kuri mums tuvi, zināmi un saprotami.

«Lāčplēsis» — latviešu eposs, kuru sarakstījis Andrejs Pumpurs, balstoties uz tautas leģendām un stāstiem. Šis darbs, kas tapis dzejas formā, un aizņem desmitus lapu, ieraudzīja gaismu 1888. gadā, pēc 15 gadu ilga un metodiska autora darba.
Vēlaties atbalstīt projektu vai piedalīties filmas radīšanā?