DAH koncerti, lektures, special pasākumi

Mazie stāsti par lielu mīlestību

Ar visām mūsu ārējām un iekšējām atšķirībām, dažādiem apstākļiem un apstākļiem, kādos mēs dzīvojam, mums visiem ir viena kopīga iezīme: mēs vēlamies mīlēt un būt mīlēti. Nemitīgi mainīgās pasaules un strauji plūstošā laika realitātē mīlestība kā mūsu būtības mūžīgā būtība ir saikne, kas vieno visus laikus, visas paaudzes, absolūti visus cilvēkus.
Mūsu programma “Lielās mīlestības mazie stāsti” ir mēģinājums atgādināt par šo brīnišķīgo sajūtu, kas attaisno mūsu parādīšanos šajā pasaulē, lai cik grūts būtu katra cilvēka liktenis.
Īsti mīlas stāsti, kas iedvesmoja dzejniekus radīt nemirstīgus poētiskus šedevrus vai mūsu pašu dzejnieku poētiskie darbi, veidoja mūsu “Mazo stāstu” pamatu.
Programmā būs Buņina, Puškina, Ļermontova, Bloka, Jeseņina, Majakovska, Kočetkova, Igora-Severjaņina darbi.
Stāstus stāsta mākslinieciskā vārda maģistrs, aktieris, Ņujorkas dzejas un mūzikas.

PIRKT BIĻETI

Info tel: 28 491 488